Inleiding Internationale handel

internationale handelBedrijven die goederen wereldwijd aan- & verkopen hebben er alle belang bij te weten hoe de internationale vrijhandel vandaag de dag wordt georganiseerd en gereglementeerd.

Internationale handel is de uitwisseling van kapitaal, goederen en de diensten over internationale grenzen of gebieden. In de meeste landen vertegenwoordigt het een belangrijk aandeel van het BBP.

Terwijl internationale handel doorheen heel de geschiedenis heeft bestaan, is het economisch, sociaal, en politiek belang hiervan permanent gestegen. Deze module geeft een inzicht in het ontstaan en de evolutie van de internationale vrijhandel, maar gaat anderzijds ook dieper in op het wereldwijde beleid omtrent de internationale handel en de vormen van samenwerking op wereldvlak.

Programma opleiding ‘Inleiding Internationale handel’

 1. ENKELE STATISTIEKEN
  • 1.1 Statistieken uit het meest recente ‘maandbericht’ – gegevens van juni 2010
  • 1.2 Statistieken uit het meest recente ‘kwartaalbericht’ – gegevens 1e kwartaal 2010
  • 1.3 Vlaamse Buitenlandse Handel 2008
 2. INTERNATIONALE HANDEL: VERKLARING
  • 2.1 Theorie van A. Smith: absolute kostenverschillen
  • 2.2 Theorie van D. Ricardo: relatieve kostenverschillen
  • 2.3 Voordelen van internationale vrijhandel
 3. INTERNATIONALE HANDEL: BELEID
  • 3.1. Grenzen aan internationale vrijhandel
  •        a. Protectionisme
  •        b. Argumenten voor protectionisme
  • 3.1 Actiemiddelen van het protectionisme
  •        a. Tarifaire belemmeringen
  •        b. Niet-tarifaire belemmeringen
 4. EVOLUTIE INTERNATIONAAL HANDELSVERKEER NA WOII
  • 4.1 Vormen van samenwerking op wereldvlak
  •        a. GATT (General Agreement on Tariffs & Trade)
  •        b. WTO (World Trade Organisation)
  •        c. World Bank
  •        d. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)
  • 4.2 Koude Oorlog
  •        a. Organisation for European Economic Co-operation (OEEC)
  •        b. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
  • 4.3 Regionaal integrerende krachten
  •        a. Vormen van economische integratie
  •        b. Europese Integratie

Duurtijd: 1/2de dag
Trainers: Rudi Wuijts