Praktijk van het expediteursvak

leren leren | trainingEen expediteur beheert als transportorganisator de hele logistieke keten vanaf het ophalen van de goederen bij de leverancier tot het afleveren bij de klant. Hij maakt een keuze van het transportmiddel, sluit daartoe de benodigde overeenkomsten en verzorgt de verschillende vervoersdocumenten.

Deze module licht het belang, de rol maar ook de meerwaarde van de hedendaagse expediteur toe. Onze docent beschikt over de nodige praktijkervaring om in te kunnen spelen op een specifieke problematiek of op situaties eigen aan je bedrijf.

Deze opleiding helpt vooral nieuwe werknemers binnen de sector een eind op weg.

Programma ‘Praktijk van het expediteursvak’

 1. Beroepsorganisaties – Belangenverdediging
 2. Juridische hoedanigheid van de expediteur
  • a. Onderscheid commissionair – expediteur en commissionair – vervoerder
  • b. Vergunningen
  • c. Voorrecht
 3. Algemene Belgische Expeditievoorwaarden
  • a. Nieuwe expeditievoorwaarden
  • b. Tegenstelbaarheid algemene voorwaarden
  • c. Verband met logistieke voorwaarden
  • d. Verzekering Arex 21
 4. Keuze van het transportmiddel – Bepalende criteria
  • a. Bereikbaarheid
  • b. Termen van de handelsovereenkomst (leveringsvoorwaarden)
  • c. Aard van de goederen
  • d. Aard van de verpakking
  • e. Snelheid
  • f. Transportprijs / Tariefstructuren: wegvervoer / spoorvervoer / watervoer / luchtvervoer
 5. Fiscale voorschriften
  • a. Toepassingsgebied
  • b. Art. 39 Uitvoer
  • c. Art. 40 Invoer
  • d. Art. 41 Internationaal vervoer
 6. Taak van de expediteur bij import
  • a. Definiëring begrip import
  • b. Chronologische handelingen bij een importdossier
  • c. Terminologie
  • d. Documenten
  • e. Relatie met andere, al dan niet havengebonden, partijen
  • f. Onderscheid conventionele-/container- en groepagezendingen

Duurtijd: 5 dagen
Trainers: Rudi Wuijts