Projectcoördinatie

In opdracht van o.a. Cevora en vdab neemt ASAP Event de externe projectcoördinatie rond opleidingen voor haar rekening: planningsvergaderingen, voorbereidend werk, promotie, screening en selectie van kandidaten, feedback, (tussentijdse) evaluaties, …

Ook het onthaal voor opleidingen van SD Worx behoort tot onze taken: opvang van de cursisten, het aanvullen van de deelnemerslijsten, de badges, praktische ondersteuning, …

Voor meer informatie kun je terecht op onderstaande websites: